OZNAM Payment Institution NFD a. s.

Oznamujeme Vám, že v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia, platobná inštitúcia Payment Institution NFD a.s. so sídlom Stará Ľubovňa, Popradská 17/670, IČO 46 847 162, ukončuje činnosť v oblasti poskytovania platobných služieb v zmysle § 2 ods. 1 zák. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predp., a to v nasledujúcom rozsahu podľa písm. c): vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb úhradou, prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku a podľa písm. e) vydávanie platobného prostriedku a prijímanie platobných operácií.

Riešenie pre fyzické osoby

BonoPay™ - internetová peňaženka

Vy máte záujem atraktívne a trendovo nakupovať so zľavami?
My máme BonoPay™. Internetovú peňaženku pre každého.

VIAC INFORMÁCIÍ

Riešenie pre firmy

MASTER PAY SYSTEM

Vy máte firmu, záujem zvyšovať lojalitu a držať krok s trendami? My máme MASTER PAY SYSTEM.

VIAC INFORMÁCIÍ

Prečo si vybrať naše produkty

Táto platobná inštitúcia, je vlastnená NAŠIM FINANČNÝM DRUŽSTVOM, podnikavým spoločenstvom, ktoré je demokraticky vlastnené a kontrolované jeho členmi, ktorí sú spotrebitelia a vlastníci súčasne. Povolenie na činnosť platobnej inštitúcie evidované pod č. rozhodnutia: odb-10851/2014-7.

Povolenie na činnosť platobnej inštitúcie